Kancelaria adwokacka Jacka Kozłowskiego w Toruniu – Prawo rodzinne

Unormowaniem i regulowaniem stosunków prawnych (majątkowych i niemajątkowych) w rodzinie zajmuje się prawo rodzinne. Na podstawie tego ustawodawstwa możliwa jest regulacja także istnienia i funkcjonowania oraz stosunków wewnątrz rodziny, jak również z osobami trzecimi. Dla zapewnienia sobie i bliskim osobom możliwie najspokojniejszego przebiegu sprawy warto skorzystać ze wsparcia prawników.

Kancelaria adwokacka Jacka Kozłowskiego z Torunia prowadzi sprawy rodzinne jak między innymi:

  • podział wspólnego majątku po ustaniu małżeństwa,
  • ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej,
  • zasądzenie alimentów (ustalenie obowiązku, podwyższenie, obniżenie),
  • ustalenie bądź ograniczenie kontaktów z małoletnimi dziećmi,
  • unieważnienie małżeństwa,
  • ustalenie i zaprzeczenie macierzyństwa bądź ojcostwa,
  • uznanie ojcostwa i ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa,
  • pozbawienie, zawieszenie, ograniczenie i przywrócenie wykonywania władzy rodzicielskiej,
  • ubezwłasnowolnienie i przysposobienie w zarządzaniu majątkiem.

W naszej kancelarii udzielamy porad, a nasz prawnik podejmuje się reprezentowania członków rodziny przed sądami oraz organami administracyjnymi. Mając na względzie charakter spraw, prawnik naszej kancelarii adwokackiej zachowuje dyskrecję i zapewnia poufność. Ponadto dopełniamy tajemnicy zawodowej i w trakcie prowadzenia spraw rodzinnych, jak też po ustaniu współpracy, adwokat zajmujący się postępowaniem nie ujawnia informacji zdobytych w wyniku prowadzenia spraw.

Strona stosuje pliki cookies w celu optymalnego działania. Korzystając z witryny internetowej wyrażasz zgodę na stosowanie cookies.
Ok