Kancelaria adwokacka Jacka Kozłowskiego w Toruniu – Prawo cywilne

Prawo cywilne jest jedną z najważniejszych gałęzi prawa, ponieważ jego regulacje dotyczą wszystkich dziedzin życia społecznego. Nie każdy jest w stanie odnaleźć się w gąszczu przepisów prawnych. Zdajemy sobie sprawę z rosnącego zapotrzebowania na profesjonalne wsparcie adwokackie, dlatego pragniemy zapewnić jak najlepszą pomoc prawną w tym zakresie. Oferujemy kompleksowe usługi prawne w temacie prawa cywilnego. Świadczymy usługi w zakresie udzielania porad, przygotowywania projektów, a także wydawania pisemnych i ustnych opinii. Adwokat reprezentuje Klienta w postępowaniach sądowych – zarówno ze strony powoda, jak i pozwanego. Pomożemy przy sporządzaniu umów sprzedaży, leasingu, umów darowizny, pożyczki, najmu i dzierżawy.

Prowadzone sprawy na gruncie prawa cywilnego obejmują:

  • Prawo spadkowe – przygotowanie testamentów, stwierdzenie nabycia spadku z testamentu lub z ustawy, dział spadku i zachowek, odpowiedzialność za długi spadkowe, roszczenia.
  • Prawo rodzinne – rozwód, separacja, podział majątku, alimenty, ustalenie kontaktu z dziećmi.
  • Prawo zobowiązań (postępowanie nakazowe, upominawcze, uproszczone gospodarcze) – dochodzenie roszczeń pieniężnych i niepieniężnych, windykacja należności, nienależyte wykonanie umów, odszkodowania, sprawy konsumenckie.
  • Prawo rzeczowe – ochrona własności, stwierdzenie nabycia własności, zasiedzenie,  uzgadnianie stanu prawnego nieruchomości, roszczenia z tym związane.
  • Przygotowywanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych, uczestnictwo w procesie negocjowania treści umów.
  • Sprawy z zakresu postępowania egzekucyjnego, powództwa przeciwegzekucyjne, wnioski egzekucyjne.
  • Roszczenia odszkodowawcze – określanie przysługujących roszczeń, zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, odszkodowanie z tytułu poniesionych kosztów leczenia, rehabilitacji, utraconych zarobków i innych korzyści, odszkodowanie z tytułu zniszczonego mienia, odszkodowanie z tytułu pogorszenia sytuacji życiowej po śmierci osoby najbliższej, renty dla członków rodziny osoby zmarłej, renty z tytułu niezdolności do pracy.
Strona stosuje pliki cookies w celu optymalnego działania. Korzystając z witryny internetowej wyrażasz zgodę na stosowanie cookies.
Ok