Postępowanie przygotowawcze i postępowanie przed sądem

Udzielamy pomocy Klientom indywidualnym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W ramach świadczonych usług prawnych oferujemy postępowanie przygotowawcze. Stanowi to pierwsze stadium procesu karnego.

Na przebieg tego postępowania składa się między innymi:

  • ujawnienie przestępstwa i jego sprawcy,
  • wyjaśnienie okoliczności sprawy i zebranie, zabezpieczenie oraz utrwalenie dowodów niezbędnych do potwierdzenia zasadności wniesienia aktu oskarżenia, innego zakończenia sprawy bądź przedstawienia wniosku o dopuszczenie dowodów i przeprowadzenie ich przed sądem.

Adwokat z naszej kancelarii toruńskiej udziela wsparcia od momentu podjęcia czynności sprawdzających poprzez wszczęcie postępowania przygotowawczego, fazę ścigania in rem oraz in personem, aż do zamknięcia śledztwa bądź dochodzenia i sporządzenia skargi.

Prawnik z naszej kancelarii adwokackiej podejmuje się także czynności w zakresie postępowania przed Sądem. Należy mieć przy tym na uwadze, że sądem wykonującym czynności przewidziane w postępowaniu przygotowawczym jest sąd powołany do rozpoznania sprawy w pierwszej instancji (jeśli przepisy ustawodawcze nie stanowią inaczej).

W związku z charakterem prowadzonego postępowania, prawnik w trakcie postępowania przygotowawczego i postępowania przed sądem działa zgodnie z etosem zawodowym, którego nieodłącznym elementem jest dochowanie tajemnicy zawodowej. Oznacza to, że w trakcie wykonywania czynności, jak i po ustaniu współpracy z naszą kancelarią adwokacką w Toruniu nie ujawnia pozyskanych informacji, niezbędnych do świadczenia usługi.

Strona stosuje pliki cookies w celu optymalnego działania. Korzystając z witryny internetowej wyrażasz zgodę na stosowanie cookies.
Ok